head-top-bg

ምርቶች

  • Beauveria Bassiana

    ቢዩቬሪያ ባሲያና

    ቢዩቬሪያ ባሲያና የነፍሳት መመረዝን ሊያስከትል ፣ የምግብ መፍጨት (ሜታቦሊዝምን) ሊያስተጓጉል እና ለሞት ሊዳርግ የሚችል ቤሲቭሪያ ባሲያ እና ቤዋቬሪያ ብሩዜላ እና የመሳሰሉትን ጨምሮ የአሲሲሜትስ ተፈጥሮአዊ ፈንገስ ነው ፡፡ በጣም አደገኛ የሆኑት የባውዌሪያ ባሲያና ዝርያዎች በጥቂት የቦልዎርም እጮች አካል ግድግዳ ላይ በአጭር ጊዜ እድገት የወረራ አወቃቀር ሲፈጥሩ ዝቅተኛ የቫይረስ ዝርያዎች ደግሞ በእጮቹ ግድግዳ ግድግዳ ላይ ቀጫጭን የሚንቀሳቀሱ ሃይፋዎችን አፍጥረዋል ፡፡ ተባዮች እንዲሞቱ ያደርጋል ፡፡